e-Fatura’da, en sık sorulan 8 soru

  • 19 Eylül 2018
  • 6.107 kez görüntülendi.
e-Fatura’da, en sık sorulan 8 soru

En Sık Sorulan 8 Soruda e-Fatura nedir?

1-e-Fatura yeni bir belge türü müdür?

Hayır. e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Dolayısıyla, aynı mal veya hizmet satışı işleminde, hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.

2-e-Fatura uygulaması neler getiriyor?

e-Fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar; sistemde kayıtlı olan kullanıcılara, e-Fatura gönderebilir ve sistemde kayıtlı kullanıcılarda e-Fatura alabilir. Ve söz konusu olan e-Faturalarını, bilgisayar ortamında muhafaza ederek, istendiğinde ibraz edeceklerdir.

3-e-Fatura uygulamasına geçen mükellefler, her türlü alım-satımlarında, sadece e-Fatura mı kullanmalıdır?

Hayır. Sadece, e-Fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için, e-Fatura düzenlemeleri zorunludur. e-Fatura kullanmak zorunda olan mükellefler; nihai tüketicilere ya da e-Fatura kullanmayan mükelleflere ise, kâğıt fatura düzenlemeye devam etmektedirler.

4-e-Fatura uygulaması için başvurusu nasıl yapılmalıdır?

Uygulama kapsamındaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler şu aşamalarda gerçekleşmektedir.

a) efatura internet adresinde yer alan “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır.

b) Tüzel kişi mükellefler için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır.

c) Gerçek kişi mükelleflerin ise, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, aşağıda yer alan belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’e yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.

a)“e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,

b)Tüzel kişi mükellefler tarafından “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,

c) Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 1.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği,

d) Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri,

Başvuru sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları ve tüzel kişi mükelleflerden Mali Mühürlerinin temini işlemlerini yerine getirenlerin, kullanıcı hesapları tanımlanacaktır ve aktive edilecektir.

5-Mali mühür alındıktan sonra, mükellef yetkilisinin ya da şirket unvanının değişmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Mali Mühürün, kurumun bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altında kullanılması, yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde ise, yeni yetkili veya yetkililerin derhal belirlenmesi gerekiyor ve bunlara ait bilgilerin bildirilmesi ve unvan değişikliğini izleyen 15 gün içinde de, yeni unvana uygun sertifika başvurusunun yapılması gereklidir.

6-e-Faturanın, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü nasıl düzenlenmiştir?

Özel entegrasyon izni alan mükellefin, gönderip aldığı e-Faturalar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısında, muhafaza ve ibrazı zorunludur. Bu zorunluluk, yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına ise engel teşkil etmez.

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri, veritabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmektedir.

e-Faturaların, mükelleflerin kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilmektedir.

7-e-Fatura uygulaması ile vergi incelemelerinde neler değişecektir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in gerek görmesi halinde, uygulamadan yararlanan mükelleflerin bilgi işlem sistemini/sistemlerini, denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler sırasında mükellefler, gerekli her türlü imkanı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadırlar. Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım, dosya, dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemezler.

8-e-Fatura uygulamasında enformasyon teknolojisi seçenekleri nelerdir?

e-Fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri;

a)Yeterli IT altyapısına sahip olan kurumlar için bilgi-işlem sistemlerinin e-Fatura uygulamasına entegre edilmesi yoluyla veya

b)Yeterli IT altyapısına sahip olmayan kurumlar için e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura portalı aracılığıyla ya da Özel entegratör vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

650+ KİŞİ ARASINA SENDE KATIL

Yeni yazılarımız yayınlanır yayınlanmaz e-posta kutunuza gelmesini istiyorsanız ve e-posta abonelerimize göndereceğimiz fırsatlar için abone olabilirsiniz.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz

Bir hata oluştu

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

650+ KİŞİ ARASINA SENDE KATIL

Yeni yazılarımız yayınlanır yayınlanmaz e-posta kutunuza gelmesini istiyorsanız ve e-posta abonelerimize göndereceğimiz fırsatlar için abone olabilirsiniz.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz

Bir hata oluştu