Mobil Sağlık Hizmetleri: İş Yerlerinde Sağlık ve Güvenliği Geliştiren Çözüm

 Mobil Sağlık Hizmetleri: İş Yerlerinde Sağlık ve Güvenliği Geliştiren Çözüm

Mobil sağlık sistemi, iş yerlerinde çalışanların düzenli olarak gerçekleştirmeleri gereken tıbbi test ve kontrollerin, çalışma ortamlarında yapılabilmesini sağlayan bir hizmettir.

Bu sistem, meslek hastalıklarına yönelik periyodik kontrollerle iş yerlerinde sağlık ve güvenliği iyileştirmeyi hedefler. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, işe başlamadan önce çalışanların sağlık raporu alması zorunludur. Bu sağlık raporları ile çalışanların muhtemel meslek hastalıkları önceden tespit edilebilir.

Mobil Sağlık Hizmetlerinin Faydaları

Mobil sağlık hizmetleri, özellikle çok sayıda çalışanı olan iş yerlerinde sağlık hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde sunulmasını amaçlar. Bu hizmetler, iş yerlerine taşınabilen gezici sağlık araçlarıyla gerçekleştirilir. Mobil sağlık hizmetlerinin sunduğu faydalar şunlardır:

 1. Düşük maliyet
 2. İş süreçlerinin kesintisiz devam etmesi
 3. Hızlı ve etkili sağlık kontrolleri
 4. Çalışanların ve iş yerlerinin korunması
 5. Meslek hastalıklarının erken teşhisi
 6. Sağlık raporlarının iş yerinde alınması
 7. Satem Mobil Sağlık Hizmetleri

Satem Mobil Sağlık, işyeri hekimliği hizmetleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık taramaları, mobil araç sağlık taramaları, odyometri, solunum fonksiyon testleri, kan ve idrar tahlilleri, akciğer grafileri, portör muayeneleri, göz muayeneleri, laboratuvar tetkikleri, aşı uygulamaları, iş güvenliği hizmetleri, iş güvenliği uzmanlığı, acil durum eylem planı, risk analizi ve değerlendirme, periyodik bakım ve ölçüm, İSG kurulu oluşturma, ortam ölçümleri ve yıllık değerlendirme raporları gibi hizmetleri, mobil sağlık hizmeti kapsamında uzman ekibiyle sunmaktadır.

İş Yerlerinde Mobil Sağlık Hizmetlerinin Etkisi

Mobil sağlık hizmetleri, iş yerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik düzeyini artırarak, iş verimliliğini ve çalışan memnuniyetini de yükseltir. İş yerlerinde mobil sağlık hizmetlerinin kullanılması, çalışanların moral ve motivasyonunu artırırken, işverenlerin de iş süreçlerinin aksamadan devam etmesini sağlar.

İş Yerlerinde Mobil Sağlık Hizmetlerinin Uygulanması

Mobil sağlık hizmetlerinin uygulanması, iş yerlerinin özellikleri ve çalışan sayısına göre farklılık gösterebilir. Bu hizmetlerin uygulanması için şu adımlar takip edilebilir:

 1. İş yerinde sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin belirlenmesi.
 2. Mobil sağlık hizmetlerini sunacak sağlık kuruluşu ile iletişime geçilmesi.
 3. Uygun zaman ve mekanın planlanması.
 4. Çalışanların bilgilendirilmesi ve programın duyurulması.
 5. Mobil sağlık hizmetlerinin iş yerinde gerçekleştirilmesi.
 6. Sonuçların değerlendirilmesi ve takip edilmesi.
 7. Mobil Sağlık Hizmetlerinin Geleceği

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, mobil sağlık hizmetlerinin kapsamı ve etkinliği de artacaktır. Özellikle tele-tıp ve e-sağlık uygulamalarının yaygınlaşmasıyla, daha fazla sayıda çalışanın sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olacaktır. İş yerlerinde mobil sağlık hizmetlerinin kullanılması, gelecekte daha sürdürülebilir ve etkili bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, mobil sağlık hizmetleri, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği artırmak, çalışanların sağlık durumlarını izlemek ve meslek hastalıklarını önlemek için önemli bir araçtır.

İşverenler, bu hizmetlerin kullanılmasıyla hem çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırabilir, hem de iş süreçlerinin kesintisiz devam etmesini sağlayabilir. Gelecekte, mobil sağlık hizmetlerinin daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

650+ KİŞİ ARASINA SENDE KATIL

Yeni yazılarımız yayınlanır yayınlanmaz e-posta kutunuza gelmesini istiyorsanız ve e-posta abonelerimize göndereceğimiz fırsatlar için abone olabilirsiniz.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz

Bir hata oluştu

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

650+ KİŞİ ARASINA SENDE KATIL

Yeni yazılarımız yayınlanır yayınlanmaz e-posta kutunuza gelmesini istiyorsanız ve e-posta abonelerimize göndereceğimiz fırsatlar için abone olabilirsiniz.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz

Bir hata oluştu